بروشور آموزشی فایلهای html

نام دانشگاه علوم پزشکی

آدرس وب سایت کتابخانه بیمارستان

نام فرد تکمیل کننده

تاریخ تکمیل چک لیست

نام مسئول کتابخانه مرکزی (تایید کننده)

امضا

 

 

 

 

 

ردیف

شاخص

نحوه محاسبه/سقف امتیاز

امتیاز دانشگاه

امتیاز
 نهایی

1

درج عنوان کامل کتابخانه در سرصفحه وب سایت و درج صحیح آرم بیمارستان و دانشگاه

100

 

 

2

وجود لینک مستقیم و بلاواسطه وب سایت کتابخانه در صفحه اول وب سایت بیمارستان

100

 

 

3

وجود لینک مستقیم و بلاواسطه وب سایت کتابخانه در لیست اسامی کتابخانه های صفحه اول وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه

100

 

 

4

وجود نشان (Logo) نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران «نوپا» و آدرس اینترنتی آن  http://research.ac.ir در صفحه اول وب سایـت کتابخانه

50

 

 

5

وجود نشان (Logo) سامانه منبع‌یاب و آدرس اینترنتی آن  http://rsf.research.ac.ir در صفحه اول وب سایـت کتابخانه

50

 

 

6

درج شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه صرفا در صفحه اول وب­سایت کتابخانه

100

 

 

7

وجود فهرست و آدرس اینترنتی صحیح منابع الکترونیک تخصصی آن بیمارستان و طبقه‌بندی آن‌ها براساس نوع منبع شامل مجله،کتاب، فیلم، بانک اطلاعاتی و ...

100

 

 

8

وجود گالری تصاویر کتابخانه

40

 

 

9

وجود لینک درباره ما شامل: تاریخچه،  هدف، چشم‌انداز و معرفی جامعه استفاده کننده( هر آیتم 10 امتیاز)

40

 

 

10

وجود گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه دربرگیرنده عملکرد تمامی بخش‌های کتابخانه به صورت  PDF

30

 

 

11

وجود بروشور راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه در سایت به صورت  PDF

20

 

 

12

وجود بروشور راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه در سایت به صورت  HTML

20

 

 

13

درج و نمایش ساعات کار کتابخانه، مخزن و بخش امانت کتابخانه

30

 

 

ردیف

شاخص

نحوه محاسبه/سقف امتیاز

امتیاز دانشگاه

امتیاز
 نهایی

14

درج اطلاعات پرسنل کتابخانه شامل: اسامی، رشته، مقطع تحصیلی، سمت شغلی، اطلاعات تماس( ایمیل- تلفن ثابت)

60

 

 

15

وجود آئین نامه‌های  روزآمد عضویت، خدمات کتابخانه  و وجین در سایت کتابخانه

30

 

 

16

درج لینک فعال نرم‌افزار کتابخانه در سایت کتابخانه

50

 

 

17

وجود راهنمای استفاده از نرم‌افزار کتابخانه در سایت کتابخانه

20

 

 

18

وجود اطلاعات کامل کارگاه‌های آموزشی کتابخانه در هر سه ماهه سال ارزیابی (عنوان کارگاه، نام مدرس، تاریخ برگزاری، فرم امضا شده شرکت کنندگان، محتوای آموزشی)

70

 

 

19

وجود بخش فعال و پاسخگوی پرسش از کتابدار

20

 

 

20

وجود لینک اطلاعات مربوط به اطلاع رسانی و تبلیغات به منظور گسترش فرهنگ استفاده از کتابخانه در سطوح سازمانی و فراسازمانی (شبکه اجتماعی و ...)

30

 

 

21

وجود فرم نظر‌سنجی آنلاین جهت دریافت نظرات و پیشنهادات و ارزیابی رضایت کاربران کتابخانه

30

 

 

22

درج آخرین تاریخ به روزرسانی و نمایش شمارشگر تعداد بازدیدکنندگان در وب سایت

30

 

 

23

وجود بخش خبر به روز و فعال در وب سایت (حداقل هر ماه 1 خبر)

30

 

 

24

وجود لینک تماس با ما شامل:  شماره تلفن تماس، ایمیل، فرم ارسال درخواست و درج آدرس پستی

40

 

 

25

وجود نقشه سایت (Site Map)

30

 

 

26

شناسایی وب­سایت از طریق آدرس اینترنتی صحیح (مطابق الگوی استاندارد کتابخانه­های علوم پزشکی کشور )

200

 

 

مجموع کل

1600