نام واحد : کتابخانه مرکز آموزشی درمانی محمد کرمانشاهی

مسئول واحد : شهریار جهانمیر 
تعداد پرسنل شاغل در آن واحد: دو نفر
اقدامات و خدماتی که در این واحد ارائه می شود:
کتابخانه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 90 افتتاح و راه اندازی شد امکانات موجود در این واحد عبارت است از : کتابهای تخصصی و فوق تخصصی بیماریهای اطفال و نوزادان در زمینه های پزشکی و پرستاری به تعداد ثبت شده 1500 کتاب فارسی و ترجمه به فارسی و 300جلد لاتین + اشتراک مجلات علمی ، پزشکی ، روزنامه و اینترنت رایگان که در اختیار اساتید ، دانشجویان و پرسنل مرکز می باشد.
خلاصه ای از وظایف کتابخانه عبارتند از:
۱. حفظ ونگهداری از کتابها وامکانات و تجهیزات موجود در آن واحد
۲. دریافت کتاب و امانت کتاب به مراجعین
۳. خرید ، ثبت و فهرستبندی کتاب
۴. ثبت و صدور کارت عضویت برای اعضاء کتابخانه
۵. رسیدگی به امورات مربوط به تسفیه حساب اعضاء ، اساتید و دانشجویان
۶. جمع آوری و ثبت پایان نامه های دانشجویان گروه اطفال