تاریخچه

     کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال 1366 در محوطه بیمارستان فارابی ، بعد از چندین تغییر مکان ، در فضایی به وسعت 300متر مربع تاسیس گردید که در زمینه توسعه فضای کتابخانه با  دانشگاه و مسئولین مرکز هماهنگی لازم صورت گرفته است ، کتابخانه شامل بخش‌های امانت، مجموعه سازی و سازماندهی، مرجع و مجلات، اطلاع‌رسانی و اینترنت و تامین منابع الکترونیکی، کپی مقالات و کارگاه‌های آموزشی دوره‌ای ، می باشد. 

پرسنل کتابخانه :

1-      مسئول کتابخانه : محمد ابراهیم حشمتی

2-      فهرست نویسی : فرزاد چهری

3-      بخش امانت :    ابتهاج نوروزی