کتابخانه

نام واحد : کتابخانه                              نام لاتین:       Library                رئیس واحد :            
مسئول واحد :  خانم سبزی                             تلفن های داخلی و مستقیم :   263
 
خدماتی که در این واحد ارائه می شود :
1-     تهیه کتب ، مجلات و منابع نرم افزاری آموزشی جهت دانشجویان دستیاران و پزشکان
2-     راهنمایی دانشجویان در ارائه خدمات اینترنتی و تهیه منابع جهت کمک به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 
تعداد کامپیوتر: 1 دستگاه
تعداد سی دی: 207 مورد
تعداد افراد مراجعه کننده: 15 نفر
بانک های اطلاعاتی مورد استفاده: inlm
منابع اطلاعاتی چاپی: 2075 مورد
کتاب فارسی : 1268 جلد
کتاب لاتین : 931 جلد
سی دی : 205 مورد
روزنامه : ایران و باختر
نشریات لاتین : مشترک نیستیم
نشریه فارسی: 6 عنوان