1. معرفی مجموعه :
کتابخانه مرکز در سال 1365 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) تأسیس شده است فضای آن 100 متر می باشد. دارای مخزن کتاب و دو سالن مطالعه مستقل برای خانم ها و آقایان می باشد که ظرفیت استفاده همزمان 30 نفر را دارد و دارای یک سالن کامپیوتر می باشد. کتابخانه بطور میانگین روزانه 60 نفر مراجعه کننده دارد که حدود 40 نفر آنان اساتید ، دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بوده و مابقی پرسنل خود مرکز می باشند. لازم به ذکر می باشد که این مرکز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اداره می گردد .
2. جامعه مخاطبان :
شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی سنجی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره می باشد.
 3.مواد مکتوب و غیر مکتوب موجود :
کتابخانه دارای 1855 جلد کتاب لاتین در 920 عنوان و 3753جلد کتاب فارسی در 1400 عنوان است، 330 جلد پایان نامه در این واحد موجود می باشد که فهرست نویسی شده و قابل بازیابی است. تعداد 62عنوان مجله لاتین و فارسی و280 عدد سی دی ودی وی دی نیز در این مرکز موجود می باشد.
4.انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند :
1. پاسخگویی به مراجعین، امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت کامپیوتر این مرکز با 8 عدد کامپیوتر بصورت آن لاین فعال می باشد که سرچ مقالات، اسکن، رایت سی دی ، تهیه اسلایدهای آموزشی برای اتندینگ، کمک مراجعین در رفع مشکلات کامپیوتری آنها از جمله فعالیت های این واحد می باشد .
2. سفارش کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد) بصورت چاپی و الکترونیکی و ارسال آن به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط خود مرکز و بعد از خریدانجام خدمات فنی شامل ثبت و فهرستنویسی و آماده ساز ی و سپس قرار دادن آنها در قفسه کتابها از جمله کارهایی است که در این مرکز انجام می گردد.

فرانک کریمی

مسئول کتابخانه

تلفن تماس :09183876656

آدرس ایمیل:likh_hos@kums.ac.ir

 

سیف اله خسروی

کتابدار

دانشجوی دکترایمدیریت اطلاعات و دانش

تلفن تماس:09187543897

آدرس ایمیل:seifollahk@yahoo.co

 

افسانه مرادپور

کتابدار

تلفن  تماس :091888395346

کارشناس پرستاری

- ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار میز امانت کتابخانه از 7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن مطالعه از 7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن کامپیوتراز 8 صبح الی 17بعد از ظهر