معرفی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

تاریخچه کتابخانه :

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی درسال 1388 تاسیس شد ودرهمین سال ورودی های سال 88 از طریق کنکور وارد دانشکده شدند، ورودی های بعدی نیزبه مرور جذب  و درحال حاضر مشغول تحصیل می باشند.

خوشبختانه درسال 88 کتابخانه باخرید برنامه جامع کتابخانه پارس آذرخش توانست همزمان با سفارش وخرید منابع کتابخانه شروع به فهرست نویسی و رده بندی کتابها و منابع نماید و همزمان کار ورود اطلاعات در برنامه جامع پارس آذرخش را شروع و تا به امروز با کمال افتخار می توانیم ادعا کنیم که کتاب ها و منابع دیگر کتابخانه، به راحتی از طریق این برنامه بر اساس نویسنده ، عنوان و موضوع کتاب بازیابی شوند که این مهم انجام نمی شد مگر با همکاری همکاران کتابخانه و مسئولین محترم دانشکده که انصافا در توسعه و خرید منابع کمک شایانی نموده اند.

 نیروی انسانی متخصص :

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی ، با بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و کارشناس که شامل سه نفر می باشد، (کارشناس کتابداری 2 نفر، مهندس نرم افزارکامپیوتر1نفر) کلیه امور مربوط به سفارش و خرید کتاب و منابع مورد نیاز کتابخانه ، ثبت منابع در دفاتر ثبت ، فهرست نویسی و رده بندی این منابع را شروع کرده و تا به امروز با امکانات محدود و کمبود فضا و اعتبارات توانسته است حدود 5000 نسخه کتاب فارسی ، لاتین ، مجلات تخصصی ، سی دی های آموزشی و پایان نامه های دانشجویی را تهیه و در اختیار مراجعین بگذارد.

فضای کتابخانه :

کتابخانه دارای 2 سالن قرائت به ابعاد 50 و 60 متر، مخزن کتاب 50 متر، واحد نشریات ادواری 18 متر ، واحد اینترنت 60 متر ، بخش فهرست نویسی با احتساب کریدور کتابخانه 20 متر می باشد که در کل کتابخانه حدود 260 متر فضا در اختیار دارد.

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار کتابخانه از ساعت 8 الی 30/14 می باشد و از شنبه تا چهارشنبه دایر می باشد که اعضاء می توانند ازامکانات کتابخانه استفاده نمایند.

بخش های مختلف کتابخانه :

1.   بخش امانت کتاب

2.   بخش فهرست نویسی و تنظیم منابع کتابخانه

3.   واحد سفارشات

4.   واحد نشریات ادواری

5.   واحد پایگاه عرضه اطلاعات (اینترنت)