ترجمان دانش

در دو دهه پیش محققان انتظار داشتند که یافته های پژوهشی را با انتشار در نشریات و مجلات مصوب و مورد تایید و یا ارائه در کنفرانس ها، با سایر محققان به اشتراک گذارند. در سال های اخیر، روش جدید و انرژی بخشی برای به اشتراک گذاری و استفاده از نتایج تحقیقات تحت عنوان ترجمان دانش یا انتقال و مبادله دانش مطرح شده است.

ترجمان دانش عبارت است از فرآیند تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانش از نظر اخلاقی است که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مصرف کنندگان پژوهش‌ها، به ارائه محصولات، خدمات موثرتر و تقویت نظام های پژوهشی منجر می‌شود. در واقع ترجمان دانش، انتقال نتایج پژوهش ها به محل استفاده واقعی آن ها است.

با توجه به حجم زیاد اطلاعات تولید شده، عدم ارتباط موضوعی مطالب، عدم قابلیت انتقال مفاهیم و عدم آمادگی سیاستمداران برای به کارگیری دانش تولید شده سبب شد مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به طراحی و ایجاد پایگاه انتشار نتایج پژوهش‌های سلامت کشور نماید. این پایگاه در واقع بستری برای مدیریت دانش و کاربردی کردن پژوهش‌های سلامت کشور فراهم می‌نماید.

در این راستا، کارشناس کاربست نتایج پژوهش‌های سلامت پس از معرفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام به ثبت نام در سامانه مزبور می‌نماید. سپس کارشناس کاربست نتایج پژوهش‌های سلامت بر اساس معرفی نامه دانشگاه علوم پزشکی و همچنین ثبت نام انجام شده در سامانه، فعال می‌گردد. از آن پس کارشناس کاربست نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه موظف است بر اساس آموزش های ارائه شده در کارگاه آموزشی ترجمان دانش (که توسط ستاد و با همکاری دانشگاه‌ها برگزار شده است) نسبت به تهیه پیام و خبر قابل انتشار از تمامی طرح های پژوهشی اتمام یافته آن دانشگاه اقدام نماید.

این فرآیند بایستی برای تمام طرح‌های تحقیقاتی آن دانشگاه حداکثر یک ماه پس از اتمام طرح صورت پذیرد تا تعامل محققان کشور در حوزه علوم پزشکی با آحاد جامعه تحقق یابد.

 پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت با هدف گردآوری، انتشار و اشاعه اخبار حاصل از تحقیقات نظام سلامت در کشور راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این سامانه انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش های سلامت کشور به روشی صحیح، سریع و با دسته بندی‌های مناسب برای ذینفعان و گروه های هدف است. یکی از کارکردهای این سامانه، برقراری ارتباط بین محققان و مردم و سایر ذینفعان جامعه از طریق انتقال پیام و اخبار منتج از طرح‌های تحقیقاتی است.

اهداف پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور

·         انتقال دانش تولید شده حاصل از طرحهای پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

·         افزایش تعامل بین محققان و جامعه، تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران

·         ارتقاء آگاهی و اطلاع‌رسانی از نتایج پژوهش‌های علوم پزشکی

لینک سامانه انتشار اخبار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شیوه نامه و راهنمای نگارش پیام پژوهشی

فرم تهیه پرسشنامه پژوهشی