جناب آقای دکتر حبیب‌اله خزایی

معاون آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا غلامی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

جناب آقای دکتر علیرضا احمدی

مدیر امور بین‌المل و رئیس پردیس خودگردان دانشگاه

جناب آقای دکتر یداله بهرامی

قائم مقام امور بین‌الملل دانشگاه

جناب آقای مهندس بابک پاک نیا

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

جناب آقای مهدی محمدی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

سرکار خانم دکتر لیلا حسین زاده

مدیر امور پژوهشی

سرکار خانم دکتر فاطمه رجعتی

مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه (دبیر کمیته وبومتریک)

جناب آقای علی امید چهری

کارشناس کمیته وبومتریک