واحد امانت کتب، نشریات و پایگاه عرضه اطلاعات:

شنبه پنجشنبه: ۸ صبح تا ۲۰ شب جمعه‌ها: ۱۲-۸ به استثناء روزهای تعطیل

سالن مطالعه:

همه روزه از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۴ نیمه شب