تماس با مسئول بخش آموزش کتابخانه مرکزی

فریده اکبرزاده

akbarzadeh

تلفن: 38369852

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : akbarzadehfar@ymail.com

 

تماس با مسئول بخش IT کتابخانه مرکزی

 

فریده تکلو

takaloo

تلفن: 38363171

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : takaloo@kums.ac.ir

 

تماس با مسئول بخش علم سنجی

دکتر آرام رضایی

rezaei

همراه: 09144031709

تلفن: 38361058

آدرس ایمیل: aram.rezaei@kums.ac.ir

 

تماس بامسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی

شراره مخصوصی

makhsosi

تلفن: 38369854

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل : makhsoosi_sharareh@yahoo.com

 

تماس با مسئول بخش امانت و بخش سفارشات کتابخانه مرکزی

عزیز محمدی

mohamadi

تلفن: 38369853

فاکس : 38357778

آدرس ایمیل :azizmohammadi1391@gmail.com

  درخواست

فرم درخواست عضویت

تلفنهای تماس:

08338358823

08338369854

فاکس :

08338357778

پست الکترونیکی :

help-lib@kums.ac.ir

کد پستی:

67146-73159

صندوق پستی:

67145-1619

کانال سروش کتابخانه مرکزی @kumslibrary