تاریخچه

     کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1365 در محل فعلی در محوطه بیمارستان طالقانی در فضایی به وسعت 3000 متر مربع تاسیس گردید کتابخانه شامل بخش های امانت، مجموعه سازی و سازماندهی، مرجع و مجلات، اطلاع رسانی و اینترنت، تامین منابع الکترونیکی، واحد آموزش، زیراکس و تکثیر، کارگاه آموزشی می باشد.کتابخانه دارای 8525 عضو به صورت سیسان باز ارائه خدمت می نماید.

رسالت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی

     تقویت آموزش، پژوهش و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقاء سلامت، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.  

هدف و وظایف کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی واحدی است زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه که پیشنهاد خرید و جمع‌آوری کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) را می‌نماید و بتناسب نیاز در کتابخانه مرکزی و دیگر کتابخانه‌‌های دانشگاه قرار می‌دهد

- کتابخانه مرکزی و کتابداران متخصص آن پیوسته در تلاشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند

- پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

- شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات ، تأمین نیاز ها

- مجموعه سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای دانشگاه

- همگام نمودن منابع و خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشگاهی

- فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

- تلاش و نظارت بر بکارگیری نیروی متخصص در کلیه کتابخانه های دانشگاه

- نظارت و هماهنگی در تهیه منابع اطلاعاتی برای کتابخانه های دانشگاه

- تهیه محتوا و روز آمد نگهداشتن پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه

- آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف

- ارائه خدمات مشاوره در زمینه استاندارد سازی کتابخانه های دانشگاه در زمینه های فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف

- بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق نیاز سنجی گروههای آموزشی

- تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع

- برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی ضمن خدمت کتابداران متخصص

- تأمین و تقویت مناسب ترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه

- تأمین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضاء از کتابخانه ها

- سفارش، خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه

- برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه

- ارتقاء کمی وکیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی و آموزشی تابعه دانشگاه

- گسترش کمی و کیفی پایگاههای الکترونیکی جدید در حوزه های پزشکی و پیراپزشکی

- وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه های دانشگاه

- تأمین و تهیه نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویرایش آن به منظور استاندارد سازی خدمات کتابخانه ای

‍وظایف و اختیارات کتابخانه مرکزی

1. نظارت، سرپرستی، هماهنگی و تأسیس کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی
2. سفارش و خریداری کلیه مواد آموزش (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد)
3. اظهار نظر در مورد هر گونه استخدام، انتقال و یا جابجایی در کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه‌های وابسته با موافقت معاونت تحقیقات و فناوری
4. پیشنهاد بودجه سالیانه کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه‌ها
5. انجام امور فنی و خدمات فهرستنویسی مواد آموزشی
6. پیشنهاد سفارش و تهیه وسائل تجهیزات کتابخانه‌ها
7. تهیه فهرست مشترک از کلیه مواد کتابخانه‌ها
8. تصمیم‌گیری در مورد قبول و یا رد هر گونه هدایا به کتابخانه‌ها
9. جابجایی مواد آموزشی در کلیه کتابخانه‌ها
10. آموزش و بازآموزی کارکنان کلیه کتابخانه‌ها
تبصره: اهداء کتابهای زائد و تکراری که مورد نیاز نیستند با تشخیص سرپرست کتابخانه مرکزی و با موافقت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با رعایت مقررات انجام می‌گیرد.