پست الکترونیک آکادمیک

قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی

لطفا به موارد زیر مربوط به پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه دقت نمایید :

۱- کاربران محترم ضروری است پس از ورود به ایمیل خود از مسیر زیر نسبت به تغییر و تعیین پسورد جدید شامل حروف بزرگ، کوچک و اعداد اقدام نمایید.

Settingsuser

۲- در صورت دریافت ایمیل های ناشناس که دربرگیرنده پیامی مبنی بر پایان یافتن اکانت شماست از کلیک روی لینک معرفی شده و ورود اطلاعات ایمیل خود در آن لینک خودداری نمایید و همچنین می توانید از روش زیر ایمیل ناشناس را Block نمایید :

Inbox – Select Unknown Email – Action – Block Sender 

 

و سپس از تب Action و قسمت Move ایمیل های مذکور را به Spam انتقال دهید.

۳- کاربر گرامی ضروری است پس از ورود به ایمیل خود، در مسیر زیر یک ایمیل پشتیبان برای بازیابی پسورد فراموش شده ثبت نمایید:

Settings - Account Settings - User - Backup Email Address 

        در پایان تغییرات را ذخیره نمایید.