میزان رضایت از خدمات کتابخانهنتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 2 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )