آدرس و شماره تلفن کتابخانه های دانشگاه

 

ردیف

نام کتابخانه

تلفن

آدرس

1

دانشکده پزشکی

34274622

سرخه لیژه خیابان دانشگاه

2

دانشکده پیراپزشکی

38279899-38279697

جاده دولت آباد روبروی بیمارستان فارابی

3

دانشکده پرستاری و مامایی

تلفنخانه 34266780

جاده دولت آباد روبروی بیمارستان فارابی

4

دانشکده داروسازی

34276482-34276489

سرخه لیژه خیابان دانشگاه

5

دانشکده بهداشت

38262005 - 38264447

میدان ایثار جنب بیمارستان فارابی

6

دانشکده دندانپزشکی

37227151- 37277708

خیابان شریعتی

7

دانشکده تغذیه

37102002

میدان ایثار جنب بیمارستان فارابی

8

دانشکده پرستاری مامایی سنقر

4436133

سنقر دانشکده پرستاری مامایی سنقر

9

بیمارستان فارابی

38260700-38261046

میدان ایثار جاده دولت آباد

10

بیمارستان امام علی (ع)

38360295-38370252

بلوار شهید بهشتی

11

بیمارستان امام رضا(ع)

3476301-7

سرخه لیژه خیابان دانشگاه

12

بیمارستان معتضدی

37246350-2

میدان فردوسی

13

بیمارستان دکتر محمدکرمانشاهی

37218205-8

چهار راه هلال احمر

14

بیمارستان امام خمینی(ره)

37279789کتابخانه

نقلیه

15

بیمارستان طالقانی

38367984-8

بلوار شهید بهشتی