جستجو در منابع کتابخانه‌ای

Loading

Loading

Loading
Loading

اخبار

 • دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد
  دسترسی به سامانه مشابهت یاب مجددا برقرار شد
 • برگزاری مسابقه کتابخوانی به منظور بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار
  برگزاری مسابقه کتابخوانی به منظور بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار
 • تقدیر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  تقدیر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
 • برگزاری کارگاه سبک های سخنرانی تأثیرگذار، فن بیان و ارتباط مؤثر
  برگزاری کارگاه سبک های سخنرانی تأثیرگذار، فن بیان و ارتباط مؤثر
 • برگزاری کارگاه تهیه محتوای الکترونیکی، StoryLine
  برگزاری کارگاه تهیه محتوای الکترونیکی، StoryLine
 • اطلاع رسانی در خصوص اخبارمنتشر شده مربوط به فهرستی از دانشمندان دو درصد برتر جهان
  اطلاع رسانی در خصوص اخبارمنتشر شده مربوط به فهرستی از دانشمندان دو درصد برتر جهان
 • کارگاه‌های آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی برگزار گردید.
  کارگاه‌های آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی برگزار گردید.
 • سلسله وبینارهای کارگاه آموزشی نویسندگی ویژه اساتید، محققین و دانشجویان
  سلسله وبینارهای کارگاه آموزشی نویسندگی ویژه اساتید، محققین و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ScienceDirect, Proquest, Scopus
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی ScienceDirect, Proquest, Scopus
 • برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science, Cochrane
  برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science, Cochrane
Loading
بایگانی خبر