دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

عنوان خدمت: امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی

شناسه: 16052586101

نوع خدمت: آموزشی -پژوهش

شرح خدمت: فراهم کردن زمینه رزور الکترونیکی منابع علمی و کتب موجود در کتابخانه جهت دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران

مدارک لازم برای انجام خدمت: عضویت در سامانه پارس آذرخش، عضویت در کتابخانه 

نام کارشناس :عزیز محمدی

شناسه خدمت       شناسنامه خدمت :مشاهده

 فرایند خدمت   فرایند خدمت:مشاهده

 فرم نظرسنجی    فرم نظرسنجی: مشاهده

 عنوان و لینک سامانه  عنوان و لینک سامانه مربوطه:   https://arian.kums.ac.ir/

ایمیل  ایمیل:  medlib@kums.ac.ir

 تلفن   تلفن تماس: 0838369853

 کدپستی  کدپستی: 73159-67146