تقویم آموزشی کارکنان حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی سال 98

ردیف

عنوان کارگاه

مدت آموزش

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

مدرس

1

مهارت‌های سواد اطلاعاتی

12 ساعت

12 و 15 مرداد

14-8

دکتر سلیمان شفیعی

2

طراحی صفحات پورتال کتابخانه

18 ساعت

20لغایت24 مهر

16-13

ویدا ملکیان

3

مفاهیم حفاظت دیجیتالی در کتابخانه‌ها

8 ساعت

19 لغایت 20 آبان

16-13

مهندس فریده تکلو

مهندس یزدان رضایی

4

استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات

8 ساعت

4 لغایت 5 آذر

16-13

مهندس فریده تکلو

مهندس یزدان رضایی

5

خلاقیت سازمانی و فردی

8 ساعت

17 لغایت 18 آذر

16-13

دکتر بهزاد کرمی‌متین

6

بازآموزی پایگاه‌های اطلاعاتی

16 ساعت

دی ماه

متعاقبا اعلام می گردد

 

7

نرم‌افزار کتابخانه‌ای و گزارش‌گیری از آن

18 ساعت

بهمن ماه

متعاقبا اعلام می گردد

 

برنامه عملیاتی

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

جستجوی پیشرفته در بانک‌های اطلاعاتی

دکتر فاطمه رجعتی

دکتر علیرضا خاتونی

دکتر رویا صفری

دکتر محمدحسین فرزایی

۲۴ لغایت ۲۵ شهریور ۹۸

تقویم آموزشی حوزه مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی سال ۹۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تقویم آموزشی کارگاه‌های حوزه مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی سال 1398

ردیف

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

وضعیت

1.

14/2/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

متقاضیان به حد نصاب نرسیدند

2.

17/2/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی

Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

3.

24/2/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

4.

1/3/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی

Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

5.

21/3/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-

Cochrane Library

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه- دکتر رویا صفری

برگزار شد

6.

28/3/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

ادغام با کارگاه تاریخ ۹۸/۳/۲۷ معاونت تحقیقات

7.

29/3/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Science direct-Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

برگزار شد

8.

5/4/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی

Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

9.

12/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

متقاضیان به حد نصاب نرسیدند

10.

19/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Science direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

برگزار شد

11.

26/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

12.

9/5/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

برگزار شد

13.

16/5/98

10-12

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه

برگزار شد

14.

6/6/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

15.

9/7/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

کلیه دانشجویان

دکتر علی امید چهری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

16.

16/7/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی

Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

17.

23/7/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinicalkey-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

برگزار شد

18.

30/7/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Science direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

برگزار شد

19.

21/8/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

20.

12/9/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

برگزار شد

21.

26/9/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی


22.

10/10/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-

Cochrane Library

کلیه دانشجویان

گروه اپیدمیولوژی - خانم الهام تندیشه


23.

17/10/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی

Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده اکبرزاده


24.

24/10/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی بالینی

Clinicalkey-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده


25.

15/11/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Science direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری


26.

29/11/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی

Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه


27.

6/12/98

10-12

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه


28.

13/12/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

کلیه دانشجویان

دکتر علی امید چهری- خانم الهام تندیشه


محل برگزاری: سالن کارگاه های کتابخانه مرکزی

ظرفیت هر کارگاه 40 نفر می باشد. حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری حداقل 10 نفر است. ثبت نام در هر کارگاه از طریق عضویت درسامانه پژوهان و داشتن پروفایل شخصی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38369850 تماس حاصل فرمایید.