دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کارگاه‌های آموزشی / تقویم آموزشی کتابخانه مرکزی

تقویم آموزشی ۱۴۰۲

ردیف

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

اسامی مدرسین

اسامی شرکت کنندگان

۱.

2/1402/3

دکتر علیرضا عبدی

۲.

۱۴۰۲/4/5

اصول مقاله نویسی مقدماتی

دکتر منصور رضایی، دکتر فاطمه حیدر پور، دکترعلیرضاعبدی

۳.

1402/4/20

آموزش رفرنس نویسی

دکتر شهاب رضائیان

۴.

27/1402/4

دکتر فاطمه رجعتی

۵.

2و۱۴۰۲/5/۳

دکتر افشین الماسی، دکتر  نادرسالاری، دکتر بهزاد مهکی

۶.

1402/5/14

علم سنجی و تکمیل پرو فایل

دکتر آرام رضایی

۷.

1402/5/16

اصول مقاله نویسی پیشرفته انگلیسی

دکتر محمد حسین فرزایی، دکتر علیرضا خاتونی

8

1402/6/11

 دکتر رویا صفری

تقویم آموزشی ۱۴۰۱

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

لیست شرکت کنندگان

نوپا

خانم دکتر فاطمه رجعتی

1401/01/22

اسلاید نوپا

22.1.1401

جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعات استنادی

خانم دکتر فاطمه خسروی

خانم فریده تکلو

1401/02/10

clinicalkey

uptodate

10.2.1401

پورتال کتابخانه آریان

خانم ویدا ملکیان

1401/03/7

آریان

7.3.1401

حنان

خانم حدیث وحیدی فر

1401/07/11

حنان

11.7.1401

ترجمان دانش و نگارش پیام پژوهشی

خانم دکتر رویا صفری

1401/07/23

اسلاید ترجمان دانش

23.7.1401

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

خانم دکتر فاطمه رجعتی

1401/۰۸/۰۹

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

9.8.1401

پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی Scopus, Web of Science

خانم دکتر فاطمه خسروی

خانم حدیث وحیدی فر

1401/۰۸/14

Scopus

14.8.1401

ثبت علامت تجاری

خانم مطهره زینی‌وند

1401/۰۸/16

ثبت علامت تجاری

1401.08.16

سیستماتیک ریویو و متاآنالیز

خانم دکتر رویا صفری - آقای دکتر یحیی سلیمی

1401/۰۸/24-23

systematic review

1401.08.23-24

ثبت بیماری‌ها

ویکتوریا اللهیاری معصومه عباسی

1401/۰۸/28

ثبت بیماریها

1401.08.28

نوپا

خانم دکتر فاطمه رجعتی

1401/01/22

اسلاید نوپا

1401.9.14

پورتال کتابخانه آریان

مدعو (شرکت اریان)

1401/09/21-20

-

1401/09/20-21

روش تحقیق ۱و۲

خانم دکتر فاطمه حیدرپور - آقای دکتر غلامرضا عبدلی

1401/۱۱/۴-۳

روش تحقیق

۱۴۰۱/۱۱/۴-۳