تقویم آموزشی حوزه مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی سال ۹۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تقویم آموزشی کارگاه‌های حوزه مدیریت اطلاع‌رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی  سال 1398

ردیف

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

گروه هدف

مدرسین

 وضعیت

1.     

14/2/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

متقاضیان به حد نصاب نرسیدند

2.     

17/2/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

3.     

24/2/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

برگزار شد

4.     

1/3/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

برگزار شد

5.     

21/3/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه- دکتر رویا صفری

برگزار شد

6.     

28/3/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

ادغام با کارگاه تاریخ ۹۸/۳/۲۷ معاونت تحقیقات

7.     

29/3/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

برگزار شد

8.     

5/4/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده تکلو

برگزار شد

9.     

12/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

 متقاضیان به حد نصاب نرسیدند

10.

19/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

برگزار شد

11.

26/4/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

 برگزار شد

12.

9/5/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

 برگزار شد

13.

16/5/98

10-12

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه

 

14.

6/6/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

 

15.

9/7/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

کلیه دانشجویان

دکتر علی امید چهری- خانم الهام تندیشه

 

16.

16/7/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

 

17.

23/7/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

 

18.

30/7/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

 

19.

21/8/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

 

20.

12/9/98

8-13

سامانه های نظام نوپا

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علم سنجی

 

21.

26/9/98

10-12

پایگاه اطلاعات شیمی دارویی Reaxys

کلیه دانشجویان

دکتر هادی ادیبی

 

22.

10/10/97

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

کلیه دانشجویان

گروه اپیدمیولوژی - خانم الهام تندیشه

 

23.

17/10/98

8-13

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر فرامرز قره گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

 

24.

24/10/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی  بالینی  Clinical key-Up to date

دستیاران

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

 

25.

15/11/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest-John Wiley

دستیاران دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم فریده اکبرزاده-خانم پروین جهانگیری

 

26.

29/11/98

8-13

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

کلیه دانشجویان

خانم پروین جهانگیری- خانم الهام تندیشه

 

27.

6/12/98

10-12

پایگاه های اطلاعاتی فارسی منبع یاب

کلیه دانشجویان

خانم الهام تندیشه

 

28.

13/12/98

8-13

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

کلیه دانشجویان

دکتر علی امید چهری- خانم الهام تندیشه

 

محل برگزاری: سالن کارگاه های کتابخانه مرکزی

ظرفیت هر کارگاه 40 نفر می باشد. حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری حداقل 10 نفر است. ثبت نام در هر کارگاه از طریق عضویت درسامانه پژوهان و داشتن پروفایل شخصی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38369850 تماس حاصل فرمایید.