دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کتابخانه / معرفی کتابخانه مرکزی / مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

 تماس با مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتر عبدالحمید ذکایی

تلفن: 08338369850

فکس: 08338357778

آدرس ایمیل: Hamid_zokaii@yahoo.com