دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / پاسخ به درخواست‌های مرتبط با حوزه علم سنجی

پاسخ به درخواست‌های مرتبط با حوزه علم سنجی

عنوان خدمت: پاسخ به درخواست‌های مرتبط با حوزه علم سنجی

نوع خدمت: آموزشی پژوهشی

شرح خدمت:

پاسخگویی، نظارت و ارزشیابی مستمر به درخواست اعضای هیأت علمی که از طریق سامانه علم سنجی توسط عضوهیأت علمی به ایمیل علم سنجی ارسال می‌گردد.

مدارک لازم برای انجام خدمت:

داشتن نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

نام کارشناس: ندا نوابی

تلفن تماس: 08338361058

مراحل گردش کار:

جهت ارائه این خدمت کارشناس علم  سنجی درخواستهای مرتبط با سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی را که قبلا توسط عضو هیأت علمی از طریق سامانه به ایمیل علمی سنجی به آدرسsci@kums.ac.ir ارسال شده است پاسخ می‌دهد و علاوه بر ارسال به پاسخ به ایمیل عضو هیأت علمی و یک رونوشت از پاسخ مذکور به ایمیل واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارسال می‌گردد. جهت دریافت این خدمت عضو هیأت علمی می‌بایست وارد سامانه علم سنجی شده و در صورت  داشتن درخواست اصلاحات یا توضیحات با کلیک بر روی عبارت اصلاح، متن درخواست خود را ارسال می‌نماید. سامانه آن را به طور خودکار به ایمیل علم سنجی ارسال نموده و کارشناس علم سنجی آن را دریافت می‌نماید.  

عنوان و لینک سامانه مربوطه: http://isid.research.ac.ir

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

جهت استفاده از راهنمای سامانه علم سنجی و نحوه دریافت کاربری و رمز عبور اعضای هیأت علمی اینجا را کلیک نمایید.