دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / دسترسی remote access به پایگاه‌های ناشر الزویر

دسترسی Remote Access به پایگاه‌های ناشر الزویر

عنوان خدمت : دسترسی Remote Access به پایگاه‌های ناشر الزویر
نوع خدمت : آموزشی و پژوهشی
شرح خدمت : ایجاد دسترسی
remote access به پایگاه‌های ناشر الزویر
مدارک لازم برای انجام خدمت:
1. اتصال به
vpn دانشگاه
2. اخذ ایمیل آکادمیک

نام کارشناس : حدیث وحیدی‌فر

تلفن تماس: 38363171-083

مراحل گردش کار:
1. اتصال به vpn دانشگاه
2. ورود به
  ایمیل آکادمیک دانشگاه
3. ورود به کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به آدرس
diglib.kums.ac.ir
4. ورود به پایگاه
clinical key به آدرس https://www.clinicalkey.com/#!/
5. ثبت نام در
clinical key با ایمیل آکادمیک
فیلم آموزشی چگونگی فعال سازی
remote access در آدرس در دسترس می‌باشد:

https://centlib.kums.ac.ir/fa/guide/educationalguide/educationalfilm

https://centlib.kums.ac.ir/fa/guide/educationalguide/educationalfilm

عنوان و لینک سامانه مربوطه: diglib.kums.ac.ir

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

https://centlib.kums.ac.ir/fa/guide/educationalguide/educationalfilm