دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / رزرو سالن ورک شاپ کتابخانه

رزرو سالن ورک شاپ کتابخانه

عنوان خدمت : رزرو سالن ورک شاپ کتابخانه

نوع خدمات: اداری

شرح خدمت: واگذاری سالن ورک شاپ کتابخانه به واحدهای متقاضی دانشگاه

مدارک لازم برای انجام خدمت: مکاتبه سیستمی با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

نام کارشناس: خانم فریده اکبرزاده خانم ویدا ملکیان

تلفن تماس: 38369852 -۰۸۳

مراحل گردش کار:

۱. تماس تلفنی با شماره 38369852 -۰۸۳جهت هماهنگی و کنترل تاریخ درخواستی

۲. ارائه نامه به مدیر اطلاع رسانی از طریق اتوماسیون اداری توسط واحد متقاضی خدمت

۳. معرفی و حضور نماینده واحد متقاضی به منظور تحویل گرفتن تجهیزات سالن آموزشی در روز برگزاری

۴. تحویل تجهیزات سالن آموزشی توسط نماینده واحد متقاضی بعد از اتمام کاگاره به کارشناسان مربوطه

تجهیزات سالن ورک شاپ:

۱. ۳۱ عدد کامپیوتر

۲. یک دستگاه پروژکتور

۳. سیستم صوتی

عنوان و لینک سامانه مربوطه:-

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور: -