دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / عرضه اطلاعات علمی پایگاه‌های الکترونیکی(حضوری)

عرضه اطلاعات علمی پایگاه‌های الکترونیکی(حضوری)

عنوان خدمت: عرضه اطلاعات علمی پایگاه‌های الکترونیکی(حضوری)

نوع خدمت: آموزشی پژوهشی

شرح خدمت:

در اختیار گذاشتن سیستم متصل به اینترنت جهت جستجوی مقالات و پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز خدمات جانبی نظیر چاپ و کپی سی دی و در صورت لزوم راهنمایی و آموزش نحوه جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی توسط مسئول واحد

مدارک لازم برای انجام خدمت:

به منظور اتصال به اینترنت پایگاه، دریافت vpn از واحد IT دانشگاه الزامی می‌باشد.

نام کارشناس: ندا نوابی

تلفن تماس: 08338361058

مراحل گردش کار:

1. مراجعه به پایگاه عرضه اطلاعات و استفاده از خدمات آن مطابق فلوچارت

2. ورود به سامانه کتابخانه دیجیتال

عنوان و لینک سامانه مربوطه:
کتابخانه دیجیتال

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:
راهنمای منابع الکترونیک