دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / میز خدمت / صدور گواهی شرکت در کارگاه‌های پژوهشی

صدور گواهی شرکت در کارگاه‌های پژوهشی

عنوان خدمت: صدور گواهی شرکت در کارگاه‌های پژوهشی

نوع خدمت: پژوهش-فناوری-دانشجویی-اطلاع‌رسانی پزشکی

شرح خدمت:

صدور گواهی شرکت در کارگاه‌های پژوهشی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان پژوهشگر دانشگاه

مدارک/شرایط لازم برای انجام خدمت:عضویت در سامانه پژوهان

نام کارشناس: ویدا ملکیان

تلفن تماس: 08338369852

مراحل گردش کار:

   - ورود شرکت کنندگان به سامانه

   - باز کردن کارتابل شخصی

   - مشاهده گواهی کارگاه‌ها

   - چاپ گواهی کارگاه‌ها

عنوان و لینک سامانه مربوطه: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی(پژوهان)

http://research.kums.ac.ir/homepage/homePage.action

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

جهت دریافت گواهی کارگاه، با استفاده از نام کاربری و رمز عبور در سامانه پژوهان و در کارتابل شخصی شده، با انتخاب گزینه دوره‌ها و کارگاه‌ها؛ دوره یا کارگاه ثبت شده قبلی را به منظور رؤیت یا چاپ گواهی انتخاب نمایید.